Karatedo có những thế tấn cơ bản nào?

Heiko Dachi - Tấn nghỉ song song

Thế tấn căn bản trong Karatedo có những thế nào? tên gọi chính xác của thế tấn là gì? cùng Giaode.vn xem qua thông tin hữu ích sau nhé:

Musubi Dachi - Tấn nghiêm.

Musubi Dachi – Tấn nghiêm.

Heiko Dachi - Tấn nghỉ song song

Heiko Dachi – Tấn nghỉ song song

Hachiji Dachi - Tấn nghỉ (Lập tấn)

Hachiji Dachi – Tấn nghỉ (Lập tấn)

Heisoku Dachi -Tấn chụm

Heisoku Dachi -Tấn chụm

Fudo Dachi - Tấn ngang

Fudo Dachi – Tấn ngang

Kokutsu Dachi - Tấn sau

Kokutsu Dachi – Tấn sau

Kiba Dachi - Tấn kỵ mã

Kiba Dachi – Tấn kỵ mã

Néko Ashi Dachi - Tấn nhón

Néko Ashi Dachi – Tấn nhón

Siko Dachi - Trung bình tấn

Siko Dachi – Trung bình tấn

Tsuru Ashi Dachi - Hạc tấn

Tsuru Ashi Dachi – Hạc tấn

Zenkutsu Dachi - Tấn trước

Zenkutsu Dachi – Tấn trước

Kaké Dachi - Tấn chéo

Kaké Dachi – Tấn chéo

Teiji Dachi - Tấn chữ T

Teiji Dachi – Tấn chữ T

Rénoji Dachi - Tấn chữ L

Rénoji Dachi – Tấn chữ L

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *